Tips om dakproblemen te voorkomen

Om dakproblemen te voorkomen is het belangrijk dat u één keer per jaar de dakdekking inspecteert. Een jaarlijkse controle helpt om de levensduur van uw plat dak te verlengen. Wij geven u alvast enkele tips:

1. Voorkom plassen

Dakgoten en het platte dak geregeld blad-, mos- en takvrij maken, is belangrijk voor een goede afvoer van het regenwater. Bij een verstopping kunnen er plassen ontstaan die mogelijk tot verzakkingen kunnen leiden. Stilstaand water op het dak kan bevriezen waardoor op die plaatsen kleine haarscheurtjes kunnen ontstaan. Dit komt door de spanning van het ijs dat zich verderzet in de dakbedekking. Op de plaatsen lijdt het dak onder slijtage en dit kan na verloop van tijd lekken veroorzaken. 

2. Controleer naden en afdichtingen

Bij oude daken vergroot de kans dat naden en dakafdichtingen minder waterwerend worden. Controleer zeker of deze afdichtingen geen lossende punten hebben. 

3. Grijp snel in bij blaasvorming

Water dat onder de dakbedekking terecht komt, kan schade berokkenen aan het dak. Vochtschade aan de onderkant van het dak, schimmel en inkrimping van de isolatie zijn zaken die beter vermeden worden. Water dat in de water bevriest, zorgt trouwens voor nog grotere blazen wat het probleem enkel verergert. 

4. Schakel een professionele dakdekker in

Stelt u tijdens deze controle vast dat er (beginnende) lekkages zijn, dan neemt u best contact op met een professionele dakdekker. De experten van EGD nv maken met plezier een vrijblijvende analyse van de huidige situatie en adviseren u hoe het probleem zo snel mogelijk aangepakt kan worden. 

Vragen over het onderhoud van uw dak?